tin tức mới nhất

Thông tin tuyển sinh

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT LÀM BÁNH CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI

16/05/2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ THUẬT LÀM BÁNH CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI THỜI GIAN HỌC: 10 BUỔI STT...
Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TỔNG HỢP CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI

16/05/2023
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KỸ NĂNG TỔNG HỢP CHO TRẺ EM TỪ 10 - 14 TUỔI THỜI GIAN HỌC: 10 BUỔI STT...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG THÁNG 5/2023

06/05/2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP SƠ CẤP NGHỀ KỸ THUẬT PHA CHẾ ĐỒ UỐNG THÁNG 5/2023 Thời gian đào tạo: 3 tháng,...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ SONG BẰNG NĂM HỌC 2023-2024

21/02/2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ SONG BẰNG  NĂM HỌC 202 3 -202 4   - Căn cứ Quyết định số 8199/QĐ-UBND ngày...
Xem thêm

THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023

21/02/2023
THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023 Căn cứ vào Kế hoạch tuyển sinh năm 2023; Trường trung cấp...
Xem thêm

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC NHẬP HỌC NĂM HỌC 2023-2024

21/02/2023
HƯỚNG DẪN LÀM HỒ SƠ TUYỂN SINH HỆ SONG BẰNG (HỌC VĂN HOÁ THPT VÀ TRUNG CẤP NGHỀ) NĂM HỌC 2023-2024...
Xem thêm