tin tức mới nhất

SỰ KIỆN

Tăng cường thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

13/05/2021
Tổng hợp các văn bản chỉ đạo về phòng, chống dịch COVID 19 trong tình hình mới. 1. CHỈ THỊ SỐ 11/CT-UBND...
Xem thêm

UBNDTP Hà Nội: Thông báo học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19

17/02/2021
Ủy ban Nhân dân Thành phố nhận được tờ trình số 456/TTrLN: GDĐT – YT ngày 15/02/2021 của Liên sở: Giáo dục & Đào...
Xem thêm

Tổng cục GDNN : Đẩy mạnh phòng chống dịch, bệnh Covid 19 và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên GDNN

03/02/2021
Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có khả năng lan rộng ra nhiều địa phương. Thực hiện...
Xem thêm

Công điện hỏa tốc số 02 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

03/02/2021
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ tại Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 về một số biện pháp cấp...
Xem thêm

ĐẠI HỘI ĐẢNG TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII THÀNH CÔNG TỐT ĐẸP

01/02/2021
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ 25.1.2021-1.2.2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc...
Xem thêm