KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Thực hiện Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến;

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID 19, để đảm bảo tiến độ và thời gian đào tạo không bị ảnh hưởng đối với các lớp đã hoàn thành xong chương trình môn học, mô đun nhưng chưa thi kết thúc , Trường TCN Nấu ăn - NVDL và Thời trang Hà Nội triển khai kế hoạch tổ chức thi kết thúc môn học, mô đun theo hình thức trực tuyến đối với các lớp Khóa 13 với nội dung như sau:

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Lịch hệ thống và thi kết thúc các môn khóa 13 (từ 15.10-20.11)

MAU-GIAY-LAM-BAI-THI-TU-LUAN-TRUC-TUYEN

HCTF