Đào tạo

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 8/11/2021

13/11/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 8/11/2021-13/11/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 1/11/2021

30/10/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 1/11/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu tại...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU ONLINE K13, K14, K15 TUẦN TỪ 25/10/2021

30/10/2021
Thời khóa biểu học online áp dụng cho K13, K14 và K15 từ 25/10/2021 Các bạn học sinh xem/dowload thời khóa biểu...
Xem thêm

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THI KẾT THÚC MÔN HỌC, MÔ ĐUN THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

17/10/2021
Thực hiện Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn...
Xem thêm

THỜI KHÓA BIỂU

18/08/2021
* Thời khóa biểu các lớp học tại trường và trung tâm (Tuần từ 1/11  đến ngày 7/11/2021)_HỌC TRỰC TUYẾN *...
Xem thêm