Văn bản V/v triển khai thực hiện Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03/6/2022 của TTCP vv chấp hành quy định về PC tác hại rượu bia.