Tổng cục GDNN : Đẩy mạnh phòng chống dịch, bệnh Covid 19 và đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên GDNN

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp và có khả năng lan rộng ra nhiều địa phương. Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng chính phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại công văn số 229/LĐTBXH về việc yêu cầu tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, Tổng cục giáo dục nghề nghiệp yêu cầu các Lao động Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các công tác sau:

TC-GDNN---175-Day-manh-phong-chong-dich-Covid-19

TC-GDNN---175-Day-manh-phong-chong-dich-Covid-19-(p2)

HCTF