KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN THÁNG 5.2022

1. Kế hoạch kết nạp Đoàn viên 19/5

KH-ket-nap-Doan-19

2. Kế hoạch HĐ Tham quan trải nghiệm thực tế năm học 2021-2022 ngày 21.5.2022

KH-di-tham-quan-cua-Doan-TN

3. Kế hoạch dâng hương Đền Và-Văn Miếu 26.5.2022

07-Kế hoạch Lễ dâng hương Đền Và 26.5

4. Kế hoạch chương trình trải nghiệm " Khi bé vào Bếp" Hè 2022 ngày 28.5.2022

Chuong-trinh-trai-nghiem-He-2022-1

Chuong-trinh-trai-nghiem-He-2022-2

Chuong-trinh-trai-nghiem-He-2022-3

HCTF