GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG GDNN NĂM 2023

Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp số 06a/2023/GCNĐKHĐ-SLĐTBXH ngày 10/11/2023 do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội cấp theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 24 Nghị định số 143/2016/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 24/2022/NĐ-CP).

So-06a_2023_GCNDKBS-Dang-ky-bo-sung-hoat-dong-GDNN

4598-DK-bo-sung-hoat-dong-GDNN

HCTF