Đoàn thanh niên HCTF triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19”

Ngày 12/7/2021 BCH Đoàn trường đã triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội đến tất cả các đoàn viên, thanh niên các chi đoàn trong nhà trường.
Căn cứ vào Công văn số 1839/UBND-NC ngày 14/6 UBND thành phố Hà Nội ban hànhvề phát động, triển khai cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Vănbarnn số 3497/SLDTBXH-VP ngày 11/6/2021 Sở Lao động Thương binh Xã hội ban hành về việc hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
✅ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19” trên địa bàn Hà Nội do UBND thành phố tổ chức và đã được phát động, bắt đầu thi từ ngày 20-6-2021 và sẽ kết thúc vào 24h00 ngày 01/08/2021 .
✅ Đối tượng dự thi: 100% Cán bộ - giáo viên và đoàn viên thanh niên của trường.
✅ Nội dung thi gồm các quy định pháp luật liên quan trong phòng chống dịch Covid 19: Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, luật khám chữa bệnh, luật bảo hiểm y tế, luật xuất nhập cảnh, các văn bản pháp luật quy định về phòng chống dịch Covid 19, quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự vi phạm pháp luật liên quan đến phòng chống dịch…
✅ Đề thi gồm 02 phần thi với 21 câu hỏi cụ thể:
1️⃣ Phần thi trắc nghiệm gồm 20 câu, mỗi câu 01 điểm. Người dự thi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo phần mềm bộ câu hỏi được thiết kế sẵn với thời gian tối đa là 30 phút. Phần thi trắc nghiệm được phần mềm chấm điểm tự động , kết quả phần thi được hiển thị ngay sau người dự thi hoàn thành phần thi gồm: Tổng điểm thi trắc nghiệm và thời gian hoàn thành phần thi. ( Bạn cũng có thể tham gia thi thử trước khi nhấn thi chính thức ).
2️⃣ Phần thi tự luận gồm 01 câu tối đa 10 điểm. Người dự thi trả lời 01 câu hỏi tự luận bằng hình thức viết bài không quá 1500 từ .
✅ Thời gian gửi bài : ngay sau khi hoàn thành phần thi trắc nghiệm và phần thi tự luận hoặc gửi phần thi tự luận trước 24h00’ ngày 01/08/2021 ( người dự thi có thể soạn thảo trước câu trả lời trên phần mềm cuộc thi hoặc đính kèm bài dự thi được chuẩn bị sẵn dưới hình thức file điện tử theo các định dạng sau: .doc. .docx )
✅ Hình thức thi: Cuộc thi được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên website của cuộc thi https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn
✅ Cách thức đăng ký: Mỗi người dự thi chỉ được đăng ký duy nhất 01 tài khoản dự thi bằng tiếng Việt có dấu , bảo đảm thông tin chính xác theo chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân. Các thông tin đăng ký cụ thể như sau:
1️⃣ Đối với cán bộ giáo viên: Họ và tên – Giới tính – Ngày tháng năm sinh – Căn cước công dân/ Chứng minh thư ND - Đơn vị công tác – Điện thoại.
2️⃣ Đối với học sinh: Họ và tên – Giới tính – Ngày tháng năm sinh – Căn cước công dân/ Chứng minh thư ND – Tên trường – Điện thoại.
Quyết định về việc ban hành Thể lệ Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
HCTF