Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Số 2)

✏️📒CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH
“Về tinh thần tập luyện thể dục, thể thao”.
HCTF