Thông báo lịch bán và thu hồ sơ tuyển sinh năm học 2015 - 2016

Cập nhật : (27/04/2016)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2015 – 2016, đảm bảo mục tiêu đào tạo chất lượng cao, hướng tới tiêu chuẩn Quốc tế, Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn Hà nội thông báo lịch bán và nhận hồ sơ tuyển sinh.

Thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016

Cập nhật : (27/04/2016)

Thông báo tuyển sinh năm học 2015-2016

Thông tin tuyển sinh các lớp ngắn hạn 2015-2016

Cập nhật : (27/04/2016)

Thông tin tuyển sinh các lớp ngắn hạn

Thông báo tuyển sinh các lớp dài hạn 2015-2016

Cập nhật : (27/04/2016)

Thông tin tuyển sinh các lớp dài hạn 2015-2016