Thông báo tuyển dụng

Cập nhật : (23/10/2018)

Trường TCN Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội thông báo tuyển dụng năm 2018

Lịch thi tốt nghiệp khóa 10 đợt 1

Cập nhật : (16/08/2018)

Lịch thi tốt nghiệp khóa 10 đợt 1

Lịch hệ thống kiến thức thi tốt nghiệp khóa 10 đợt 1

Cập nhật : (16/08/2018)

Lịch hệ thống kiến thức thi tốt nghiệp khóa 10 đợt 1

Thông báo tuyển sinh năm học 2018-2019

Cập nhật : (23/07/2018)

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2018 – 2019, đảm bảo mục tiêu đào tạo chất lượng cao, hướng tới tiêu chuẩn Quốc tế, Trường TCN Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội tuyển sinh các khoá học nghề như sau:

KHAI GIẢNG CÁC LỚP NẤU ĂN, PHA CHẾ GIẢI KHÁT VÀ BÁNH THÁNG 6/2018!

Cập nhật : (04/06/2018)

KHAI GIẢNG CÁC LỚP NẤU ĂN, PHA CHẾ GIẢI KHÁT VÀ BÁNH THÁNG 6/2018!

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

Cập nhật : (23/10/2018)

Trường Trung Cấp Nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội thông báo tuyển sinh năm học 2018 - 2019 như sau: