Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sáng 18/04/2017, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Trung cấp nghề Nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội (quận Đống Đa, Hà Nội) đã được tổ chức với sự tham gia của 45 đại biểu.

Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo sát sao của Chi ủy và Quận đoàn Đống Đa, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường đạt nhiều kết quả tốt. Công tác giáo dục chính trị, định hướng lý tưởng cho đoàn viên, thanh niên được triển khai sâu rộng. Các chương trình hoạt động được xây dựng và triển khai cụ thể, nắm bắt kịp thời nhiệm vụ của Đảng, Nhà trường gắn với nhiệm vụ của tổ chức Đoàn.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Đại Hội cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế cần khắc phục trong nhiệm kỳ tới như: Một số hoạt động còn mang tính kỳ cuộc, hoạt động của tổ chức Đoàn, đặc biệt cấp Chi đoàn chưa đáp ứng yêu cầu phát triển ngày càng cao và đa dạng của phong trào thanh niên, ý thức tham gia các hoạt động Đoàn của đoàn viên trong trường còn hạn chế.

Khắc phục những tồn tại này, trong nhiệm kỳ tới tuổi trẻ trường Trung cấp nghề Nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ như: Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên; Đẩy mạnh phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; Tổ chức các hoạt động chào mừng, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đề ra...

Sau thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đoàn Thanh niên trẻ trường Trung cấp nghề Nấu ăn và nghiệp vụ khách sạn Hà Nội gồm 7 đồng chí. Tại Đại hội, các đại biểu đã tiến hành bầu trực tiếp chức danh Bí thư Đoàn trường. Kết quả, đồng chí Khổng Bùi Trung - Phó Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2015 - 2017 được tín nhiệm bầu vào chức danh Bí thư Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2019.
 
Một số hình ảnh của Đại hội:


Quận Đoàn Đống Đa tặng hoa chúc mừng Đại hội
Ban chấp hành Đoàn trường nhiệm kỳ 2017 - 2019 ra mắt Đại hội.