Giới thiệu về Chi bộ trường TCN nấu ăn & NVKS Hà Nội

Cập nhật : (14/09/2016)

Chi bộ trường TCN Nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn Hà nội là một thành phần quan trọng trong hệ thống chính trị của nhà trường bao gồm chi bộ Đảng, Công Đoàn và Đoàn thanh niên. Chi bộ liên hệ chặt chẽ với Ban Giám hiệu nhà trường thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học...