Sát nhập Trường Trung cấp nghề May và Thời trang Hà Nội vào Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn Hà Nội

Ngày 29/11/2017, Thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký quyết định sát nhập Trường Trung cấp nghề May và Thời trang Hà Nội vào Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn Hà Nội thành Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội.
Chi tiết