Hội nghị gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường và đại diện học sinh sinh viên

Bác là tổng hợp tinh hoa văn hóa nhân loại, kế thừa tư tưởng đạo đức phương Đông và tinh túy văn hóa phương Tây, đặc biệt là tư tưởng, đạo đức cũng như những tấm gương trong sáng của Mác, Ăng- ghen, Lê nin.
Học tập theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Người: "Vì lợi ích trăm năm trồng cây, vì lợi ích nghìn năm trồng người". 
Thực hiện Quy chế dân chủ trong trường học, Ngày 18/05/2018, Trường TCN Nấu ăn – Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội tổ chức Hội nghị cho đại diện học sinh sinh viên gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với lãnh đạo Nhà trường và lãnh đạo các phòng ban của Nhà trường để đề đạt nguyện vọng, kiến nghị về những vấn đề có liên quan tới học sinh sinh viên.
Thông qua Hội nghị, Lãnh đạo nhà trường nắm bắt tư tưởng của học sinh sinh viên, những vướng mắc, khó khăn và những đề xuất của học sinh sinh viên trong học tập, rèn luyện, sinh hoạt… từ đó có biện pháp thích hợp xem xét giải quyết nhằm tạo điều kiện cho học sinh sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.
Tại hội nghị, đại diện học sinh sinh viên các lớp đã mạnh dạn thẳng thắn đưa ra những ý kiến, kiến nghị cũng như các thắc mắc của các em đến lãnh đạo nhà trường. Qua hội nghị, các em học sinh được hiểu rõ hơn những ý kiến đúng hoặc chưa đúng của mình, thấy rõ hơn vai trò trách nhiệm của mình trong học tập, góp phần xây dựng nhà trường. Lãnh đạo nhà trường hiểu rõ hơn tâm tư nguyện vọng và những đề xuất chính đáng của học sinh từ đó có giải pháp điều chỉnh để công tác quản lý và giảng dạy của nhà trường ngày càng tốt hơn.
Một số hình ảnh hoạt động tại hội nghị