Bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội

Ngày 29/11/2017, Thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Ông Ngô Văn Quý - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Xuân Hùng sinh ngày 04/07/1967 - Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nấu ăn và Nghiệp vụ khách sạn Hà Nội trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề Nấu ăn - Nghiệp vụ Du lịch và Thời trang Hà Nội
Chi tiết